Inspeksjoner

Uavhengig inspeksjonsorgan med lang erfaring innen kontroll av klatreparker, zipliner og andre aktivitetsinnretninger. 

Kontroll av klatreparker og zip-liner

Eco Adventure Inspections er et uavhengig inspeksjonsorgan for kontroll av klatreparker og zip-liner. Eco Adventure er akkreditert som uavhengig inspeksjonsorgan ihht. ISO 17020, av Norsk Akkreditering for kontroll av klatreparker. Se mer om dette her: Akkrediteringsomfang 

Eco Adventure Inspections sine inspektører er godkjent av European Ropes Course Association (ERCA) og er sertifisert inspeksjonsorgan av ERCA. Vi er det eneste inspeksjonsselskapet som har ERCA godkjente instruktører i Norge.

                                                           

Vi tilbyr:

 • Profesjonelle og sertifiserte inspektører.
 • Akkreditert innvielseskontroll og årlig kontroll av klatreparker og zipliner ihht. NS-EN 15567-1.
 • Årlig kontroll av seler, karabiner og annet PVU.
 • Vi kan også gjennomgå og kontrollere driftsrutiner av ditt anlegg ihht NS-EN15567-2 om ønskelig.
 • Kontroll og vurdering av trær for bruk i klatreparker.
 • Vi kan også levere kurs innen arbeid i høyden for personell som skal jobbe i klatreparker og aktivitetsparker.

Klatreparker, Zip-lines, Adventure installasjoner og klatrevegger

Kontakt oss for en vurdering.

Hovedkontroll / årlig kontroll av klatrevegger

Eiere av klatrevegger og tilbyder av klatreaktiviteter må forholde seg til produktkontrolloven og internkontrollforskriften. Det innebærer at man må etablere et HMS-system som sikrer av veggkonstruksjonen til enhver tid tilfredsstiller tekniske krav gitt i Europeisk standard 12572.

Her stilles det bl. annet krav til en hovedinspeksjon utført av kompetente aktører. Veggleverandør skal spesifisere intervall på hovedinspeksjon, men det er vanlig med 12 måneders intervall på slike kontroller.

Eco Adventure er et uavhengig inspeksjonsorgan for kontroll av klatre- og buldrevegger. 

Vi tilbyr:

 • Uhildet og kompetent kontroll av deres anlegg.
 • Inspeksjoner i samsvar med NS-EN 12572 del 1 og 2.
 • Vi er helt uavhengig av produsent og kontrollerer alle typer klatre og buldrevegger.
 • Kontroll av seler og utstyr
 • Hjelp med driftsrutiner og internkontroll.

Kontroll av andre innretninger

Eco inspiserer mer en klatreparker, her er en oversikt over hva vi kan tilby kontroll av:

 • Klatreparker og zipliner
 • Kabeltrekk for vannski og wakeboard
 • Klatrevegger og buldrevegger
 • Via Ferrata
 • Seler og annet PVU for arbeid i høyden
 • Kontroll og vurdering av trær for bruk i klatreparker