Inspeksjoner

Uavhengig inspeksjonsorgan med lang erfaring innen kontroll av høydeparker og zipliner.

Kontroll av klatreparker, klatrevegger og zip-liner

Eco Adventure Inspections er et uavhengig inspeksjonsorgan, og våre inspektører har over 10 års erfaring innen bygging, drifting, opplæring, vedlikehold og inspeksjon innenfor klatrepark, zip-line og andre klatreinstallasjoner. Eco´s relevante faglige kvalifikasjoner og erfaring er grunnen til å foretrekke oss som kontrollør når det kommer til innvielses og årlig kontroll.

Eco Adventure Inspections sine inspektører er godkjent av European Ropes Course Association (ERCA). Eco er det eneste inspeksjonsselskapet som har ERCA godkjente instruktører i Norge!

  • Vi har over 10 års erfaring med inspeksjon av høydeparker og zip liner.
  • Vi er profesjonelle og sertifiserte inspektører.
  • Vi er kvalifisert til å inspisere zip-lines, klatreparker, klatrevegger, via ferrata og ulike adventure installasjoner.
  • Vi kan også foreta årlig kontroll av seler, karabiner og annet PVU.
  • Vi kan også gjennomgå og kontrollere driftsrutiner av ditt anlegg ihht NS-EN15567-2 om ønskelig.
 
Vi kan også levere kurs innen for arbeid i høyden for personell som skal jobbe i klatreparker og aktivitetsparker.

Klatreparker, Zip-lines, Adventure installasjoner og klatrevegger

Kontakt oss for en vurdering.

Zip-liner

Zip-lines er et voksende marked i Skandinavia. Vi i  Eco Adventure Inspections har kompetanse på inspeksjon av ulike zip-lines.

Eco Adventure Inspections sine kontrollører er godkjent av ERCA og har lang erfaring med etablering, bygging og drift av anlegg og aktiviteter for klatring, friluftsliv og opplevelses aktiviteter. 

Vi er sertifisert av  ERCA til å gjennomføre uavhengige kontroller av klatreparker og zip lner.  I Norge er Statens jernbanetilsyn tilsynsmyndighet for blant annet  fornøyelsesinnretniger. Årlig kontroll av klatreparker og zip lines gjennomføres ihht EN15567-1
 
  • ERCA er for tiden den eneste organisasjonen som gir opplæring og utdanning for klatreparkinspeksjoner.
  • ERCA er anerkjent av AALA, BE, BG, AAIAC.
  • ERCA er det ledende inspeksjonsleverandøren i Europa.
  • ERCA inspektører har tilgang til delt kunnskap fra 17 kontrollorganer, over 30 europeiske land, med en kollektiv erfaring på over 190 år jobbet med klatreparker og zip liner.