Uavhengig inspeksjonsos organ

Ta sikkerheten på alvor

Eco Adventure Inspections er et uavhengig inspeksjonsorgan og har over flere år opparbeidet solid erfaringer innenfor kontroll av klatreparker, zip-liner, klatrevegger og andre aktivitetsinnretninger.

Inspeksjoner

Kurs

Hvem er vi?

Eco Adventure Inspections har over flere år opparbeidet solid erfaringer innenfor kontroll av klatreparker, zip-lines og aktivitetsinstallasjoner. Sammen med en rekke ulike gjennomførte kurs og ingeniør sørger Eco Adventure Inspections for å ha fagkompetansen på plass.